ฐานอุโมงค์หน้าผาสองด้านปีนไต่

รหัสสินค้า : ผลงาน01

ฐานอุโมงค์หน้าผาสองด้านปีนไต่จะประกอบด้วย ท่อลอดอุโมงค์พลาสติก หน้าผาลาดเอียง ปุ่มหินเทียม และ หน้าผาลาดเอียงปีนป่ายเชือก 

ประโยชน์การเล่น : ให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง และสร้างความท้าทายให้เด็กได้ มีความสนใจและตั้งใจทำให้สำเร็จ พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ กล้ามเนื้อมัดเล็ก

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 163,526