About Us

            สนามเด็กเล่น  คือสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กการได้วิ่งเล่น ได้ปีนป่ายเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ    ล้วนส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก มีการวิจัยว่าการที่เด็กได้วิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น ฯจะทำให้เส้นใยสมองพัฒนาอย่างรวดเร็ว ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขั้นทั้งการอ่านการเขียน ด้วยการวิ่งเล่นเองโลกของเด็ก เริ่มต้นแล้ว... เรียนรู้จากการเล่น ยังช่วบค้นพบบุคลิกภาพให้ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบ ....ปันปัน เพลย์กราวด์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพลย์กราวด์ เครื่องเล่นสนามเด็กที่เราได้ออกแบบคัดสรรมาเป็นอย่างดีนี้ จะมีส่วนช่วยให้บุตรหลานของท่านได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการทั้งร่างกายจิดใจและสังคมที่ดี ช่วยกระชับความอบอุ่นในครอบครัว นั่นคือส่ิงที่ทีมงานปันปันทุกคนมุ่งหวัง ไม่เพียงใช่เพียงแค่ประกอบธุรกิจเท่านั้น เราเป็นช่างเพลย์กราวด์ด้วยใจรักในอาชีพและมุ่งมั่นพัฒนาเพลย์กราวด์ไทยให้มีคุณภาพพร้อมส่งออกนำรายได้เข้ามาเพื่อลดดุลย์การค้าจากต่างประเทศที่เราเสียเปรียบอยู่ในขณะนี้  เครื่องเล่นสนามปันปัน ออกแบบภายใต้แนวความคิด เครื่องเล่นสนามพัฒนาสมอง Brain Base Learning [BBL]* ประกอบด้วยเครื่องเล่น หลากหลายชนิด ช่วยให้สมองสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว และเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดวงจรสมองที่มีประสิทธิภาพสูง สําหรับนําไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก และทักษะที่ซับซ้อน ได้แก่หลักภาษาและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ผลพลอยได้จากการได้เล่นเครื่องเล่นสนามนี้ร่างกายแข็งแรง โดยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ทําให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วย อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายดีขึ้นมีพัฒนาการสมดุล พัฒนาการด้านอารมณ์ จิดใจดีขึ้นอย่างชัดเจน เนืองจากสมองได้ผลิตสารเคมีกระตุ้นสมอง ทําให้เกิดแรงจูงใจ (motivation) สมาธิ (attention)ดีขึ้น เด็กสงบลงมีความพร้อม ในการเรียนรู้สูงขึ้นเมื่อเด็กเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ จะ อีกส่งผลให้เด็กเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกเพียงพอ ส่งผลให้สมองจัดระบบข้อมูล ที่ได้รับมาระหว่างวันให้เกิดความจําระยะยาวระหว่างการนอนหลับ นอกจากนั้น ปันปัน ได้เลือกสรรวัสดุ คุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญที่สุด เราเลือกใช้ สีและวัสดุที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป EN71 parts3 มาตรฐานของเล่นปลอดภัย มอก.685-2540 พลาสติกโพลีเอทธีลีน LLDPE -food grade มอก.816-2556  มาตรฐาน TGIC และผ่านการทดสอบชิ้นส่วนเครื่องเล่นสนามจากกรมวิทยาศาสตร์ และผลิตภายใต้มาตรฐาน มอก.เครื่องเล่นสนาม มอก.3000 นอกจากเครื่องเล่นสนามคุณภาพสง คุ้มค่า ปลอดภัย ทำให้อายุการใช้งานยาวนานแล้ว ปันปัน รับประกันสินค้าทุกชิ้น ดูแลและบริการหลังการขาย มีอะไหล่เปลี่ยนได้ทันที หรือต้องการปรับปรุง รีโนเวท เราสามารถบริการออกแบบฟรี มั่นใจได้ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี และเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องเล่นสนามครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย ....Every time your child plays on PunPun playground, the door to imagination and creativity is opened. We understand that children need a safe environment to play, explore adventurous possibilities and enjoy endless hours of fun! Our commitment to providing innovative designs and new features under the safety policy. 

Visitors: 566,071