Company Profile

จากความรักในอาชีพนักออกแบบของเล่น สู่นักสร้างเครื่องเล่นสนามสั่งสมประสบการณ์ จนทำให้เรามี ทีมงานที่รักในอาชีพนี้ ครบวงจรและเติบโตจนสร้างโรงงานของเราเองได้ ทำให้เรารู้ว่า จะสามารถผลิตของเล่น และเครื่องเล่น ฯให้ตอบสนองการเล่นอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ได้อย่างไร เพราะการเล่น ทำให้เด็กได้สั่งสมความรู้เกี่ยวกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว   ช่วยพัฒนาสมอง การเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโต  เด็ก ๆ จะค้นพบความสามารถหลายๆอย่างของตัวเด็กจากการเล่น สังคม ฯ ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์และความมั่นใจในตัวเองที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตเราจึงได้ออกแบบและผลิตเครื่องเล่นสนามตอบสนองความต้องการนี้ โดยยึดหลัก คุณภาพ และ ความปลอดภัย สูงสุด ตามมาตรฐานสากลจากสหภาพยุโรป และอเมริกา ให้บุตรหลานของเราได้มีโอกาสเล่นเครื่องเล่นสนามคุณภาพ ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและทางสมองให้กับเด็ก ทั้ง IQ และ EQเด็กๆจะได้ค้นพบความสามารถของตนเองหลายๆ อย่าง ได้เรียนรู้จากการเล่นเพื่อค้นพบบุคลิกภาพของเขาให้เติบโตสู่วัยผู้ใหญ่

PUN PUN จึงได้ศึกษาค้นคว้าฯ พัฒนาการออกแบบ และ ผลิตแม่พิมพ์ ของเล่น ปันปัน เฟอร์นิเจอร์เด็ก ปันปัน และเครื่องเล่นสนาม ปันปันภายใต้เครื่องหมายPUN PUN ซึ่งเป็นลิขสิทธ์การออกแบบและสร้างสรรค์ โดยคนไทยที่สำคัญ ผลิตในประเทศไทย ใช้วัตถุดิบและแรงงาน เกือบทั้งหมด โดยคนไทย เพื่อเด็กไทย     เราได้เลือกสรร วัตถุดิบ คุณภาพสูง  ในการผลิตซึ่งผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา      U.S. 21 CFR F.D.A. regulation Parts 177.1520   และผ่านการรับรอง มาตรฐาน มอก.จากสำนักงานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ThaiIndustrialstandard  TIS 816-2556   มั่นใจได้ในคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ของเด็กเล่น  จากโรงงาน ผู้ผลิตโดยตรง ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.685-2540 ,มอก.3000                            

ปันปัน หวังว่า คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองตลอดจนคุณครู ฯลฯ จะได้เลือกสรรของเล่นที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ คุ้มค่า คุ้มเงิน ให้กับเด็ก ๆ ของเราหากท่านมีข้อแนะนำติชมฯ ปัน ปัน ยินดีน้อมรับค่ะ เพราะเรายังคงต้องพัฒนาสินค้าของเราอีกมาก เราเชื่อเสมอว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ค่ะ  และขอให้สัญญาว่า ปันปัน จะไม่หยุดนิ่ง “จะพยายามอย่างที่สุดเพื่อพัฒนา สินค้าต่อไป เพื่อเด็กไทย"                     

                              PUN PUN : MADE IN THAILANDข้อมูลโดย PunPunPlayground

Visitors: 303,730