Wood Playground เครื่องเล่นสนามทำจากไม้จริง, ไม้คอมโพสิต  #เพลย์กราวด์ไม้

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ผลิตจากไม้จริง เป็นไม้เนื้อแข็ง pun pun wood playground ตอบสนองผู้ที่ชื่นชอบไม้จริง โดยเฉพาะ โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ผลิตจากไม้เนื้อแข็งชั้นดี มีให้เลือกทั้งแบบนำเข้าจากต่างประเทศและไม้เนื้อแข็งในประเทศ ชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลิน LLDPE, HDPE Sheet ปลอดภัยสำหรับเด็ก รูปแบบและการใช้งาน: ไม้เนือ้แข็งผ่านการอบน้ำยาอย่างดี ปลอดจากปลวกและมอดโครงสร้างแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ติดตั้งง่าย สะดวก ปรับได้ทุกพื้นที่  ปลอดตะปู และสนิม เพราะใช้ สกรู น๊อต สเตนเลสแท้ กันคลาย-ปลายมน  อายุการใช้งาน5-10 ปี Made from rosewood, that ‘s imported from Africa.   This kind of wood is very hard. Suitable for outdoor. During the production, we have a lot of process including painting, polishing,We also add some wood preservative in order to make them last long use no matter in sunny or rainy days.  Wood can use for about 5 -10 years นอกจากนี้ ยังมีวัสดุ ไม้คอมโพสิต Wood Plastic Composit ให้เลือก เพื่อเป็นวัสดุทดแทนไม้ เพื่อการอนุรักษ์ไม้จากธรรมชาติ ให้ความแข็งแรงทนทานกว่า ด้วนไม่ผุกร่อน ปลวดไม่กิน ไม่ต้องดูแลรักษา มีความแข็งแรงทนทาน สีสันเหมือนธรรมชาติ

เครื่องเล่นสนามผลิตจากไม้

เครื่องเล่นสนามผลิตจากไม้พลาสติกคอมโพสิต WPC

Visitors: 248,204