เครื่องเล่นสนามปันปัน #Pun Pun ออกแบบเครื่องเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

สนามเด็กเล่น ปัน ปัน #Brain Base Learning Playground #เครื่องเล่นสนามพัฒนาสมอง

สร้างสรรค์และออกแบบ ภายใต้แนวความคิด Brain Base Learning [BBL]*ประกอบด้วยเครื่องเล่น หลากหลายชนิด  ช่วยให้สมองสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดวงจรสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก และทักษะที่ซับซ้อนได้แก่หลักภาษาและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผลพลอยได้จากการได้เล่นเครื่องเล่นสนามนี้ร่างกายแข็งแรง โดยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ทำให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วย อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีพัฒนาการสมดุล เด็กไม่เข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าปกติ ดังที่ปรากฎในปัจจุบันพัฒนาการด้านอารมณ์ จิดใจดีขึ้นอย่างชัดเจน เนืองจากสมองได้ผลิตสารเคมีกระตุ้นสมองทำให้เกิดแรงจูงใจ (motivation)  สมาธิ (attention)ดีขึ้น เด็กสงบลงมีความพร้อมในการเรียนรู้สูงขึ้น

เมื่อเด็กเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เด็กเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกเพียงพอส่งผลให้สมองจัดระบบข้อมูล ที่ได้รับมาระหว่างวันให้เกิดความจำระยะยาวระหว่างการนอนหลับ ข้อมูล *เรื่องสนามเด็กเล่นตามแนวคิด BBL ขอขอบคุณ อ.พรพิไล เลิศวิชาผอ.ณรงค์ชัย จินาวงค์ สำหรับข้อมูล สนามเด็กเล่น BBL

 

เครื่องเล่นสนาม BBL PLAYGROUND : Brain Base Learning Playground

 • PunPunBBL : BBL Playground SS
  0.00 ฿
 • PunPunBBL : BBL Playground SS
  0.00 ฿
 • PunPunBBL : BBL Playground SS
  0.00 ฿
 • PunPunBBL : BBL Playground SM
  0.00 ฿

เครื่องเล่นสนามออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

 • PunPunDesign : Playground
  1,500,000.00 ฿
 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.07
  3,900,000.00 ฿
 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.06
  990,000.00 ฿
 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.05
  450,000.00 ฿

เครื่องเล่นสนามเกรด เอ.เสาอลูมิเนียม 89mm. #HDPE PLAYGROUND UNIQUE CREATIONS

 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม Gozila
  0.00 ฿
 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม ROCKET-2
  0.00 ฿
 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม บ้านต้นไม้ Tree House 2
  0.00 ฿
 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม Terex
  0.00 ฿

เครื่องเล่นสนามเกรด เอ.เสาอลูมิเนียม 89 mm.#HDPE playground

 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม SlideABC
  79,000.00 ฿
  150,000.00 ฿  (-47%)
 • PunPun Dia 89 : สนามเด็กเล่นปราสาทเจ้าชายน้อย
  239,000.00 ฿
  480,000.00 ฿  (-50%)
 • PunPun Dia 89 : สนามเด็กเล่น บ้านน้อยแสนสุข
  0.00 ฿
 • ชุดสวนดอกไม้04
  129,000.00 ฿
  260,000.00 ฿  (-50%)

เครื่องเล่นสนามเกรด เอ. เสาเหลี่ยมมน 8x8mm. ชุด LEMON TREE

 • Pun Pun Lemon Green : หอคอยอุโมงค์ปีนป่ายเชือก
  0.00 ฿
 • PunPun Playground : สนามเด็กเล่นสไลด์เดอร์ทางเดี่ยวแบบที่ 2 PRICE LEMON TREE
  0.00 ฿
 • PunPun Playground : สนามเด็กเล่นสไลด์เดอร์ทางเดี่ยว PRICE LEMON TREE
  0.00 ฿
 • PunPun Playground : สนามเด็กเล่นสไลด์เดอร์ ฐานผจญภัยเล็ก PRICE LEMON TREE
  0.00 ฿

เครื่องเล่นสนามเกรดเอ. เสาเหลี่ยมมน 8x8mm. #Happy Play Land

 • PunPun Playground : สนามเด็กเล่นสไลด์เดอร์ปีนป่าย HAPPY LAND
  119,000.00 ฿
  240,000.00 ฿  (-50%)
 • PunPun Playground : สนามเด็กเล่นสไลด์เดอร์ปีนป่าย HAPPY LAND
  79,000.00 ฿
  160,000.00 ฿  (-51%)
 • PunPun Playground : สนามเด็กเล่นสไลด์เดอร์ปีนป่าย HAPPY LAND
  79,000.00 ฿
  160,000.00 ฿  (-51%)
 • PunPun Playground : สนามเด็กเล่นสไลด์เดอร์ปีนป่าย HAPPY LAND
  65,000.00 ฿
  130,000.00 ฿  (-50%)
Visitors: 275,886