เครื่องเล่นสนามปันปัน #Pun Pun ออกแบบเครื่องเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

สนามเด็กเล่น ปัน ปัน #Brain Base Learning Playground #เครื่องเล่นสนามพัฒนาสมอง สร้างสรรค์และออกแบบ ภายใต้แนวความคิด Brain Base Learning [BBL]*ประกอบด้วยเครื่องเล่น หลากหลายชนิด  ช่วยให้สมองสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดวงจรสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก และทักษะที่ซับซ้อนได้แก่หลักภาษาและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผลพลอยได้จากการได้เล่นเครื่องเล่นสนามนี้ร่างกายแข็งแรง โดยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ทำให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วย อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีพัฒนาการสมดุล เด็กไม่เข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าปกติ ดังที่ปรากฎในปัจจุบันพัฒนาการด้านอารมณ์ จิดใจดีขึ้นอย่างชัดเจน เนืองจากสมองได้ผลิตสารเคมีกระตุ้นสมองทำให้เกิดแรงจูงใจ (motivation)  สมาธิ (attention)ดีขึ้น เด็กสงบลงมีความพร้อมในการเรียนรู้สูงขึ้น

เมื่อเด็กเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เด็กเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกเพียงพอส่งผลให้สมองจัดระบบข้อมูล ที่ได้รับมาระหว่างวันให้เกิดความจำระยะยาวระหว่างการนอนหลับ ข้อมูล *เรื่องสนามเด็กเล่นตามแนวคิด BBL ขอขอบคุณ อ.พรพิไล เลิศวิชาผอ.ณรงค์ชัย จินาวงค์ สำหรับข้อมูล สนามเด็กเล่น BBL

เครื่องเล่นสนามเกรดเอ.เสากัลวาไนซ์-อะลูมิเนียม114mm.#Brain Base Learning Playground

 • ขายดี
  PunPunBBL : 1142021-02
  99,000.00 ฿
  205,000.00 ฿  (-52%)
 • ขายดี
  PunPunBBL : 1142021-10
  169,000.00 ฿
  350,000.00 ฿  (-52%)
 • ขายดี
  PunPunBBL : 1142021-04
  79,000.00 ฿
  155,000.00 ฿  (-49%)
 • PunPunBBL : 1142021-09
  145,000.00 ฿
  270,000.00 ฿  (-46%)

เครื่องเล่นสนามปันปัน Earth Tone Serie เสากัลวาไนซ์-อะลูมิเนียม114mm

 • BBL-Playground Green114GM07
  99,000.00 ฿
  165,000.00 ฿  (-40%)
 • BBL-Playground Green114GM04
  89,000.00 ฿
  155,000.00 ฿  (-43%)
 • BBL-Playground Green114GM02
  99,000.00 ฿
  210,000.00 ฿  (-53%)
 • BBL-Playground Green114GM10
  179,000.00 ฿
  355,000.00 ฿  (-50%)

เครื่องเล่นสนามชุดเรือและแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.04
  590,000.00 ฿
  950,000.00 ฿  (-38%)
 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.07
  3,900,000.00 ฿
  4,900,000.00 ฿  (-20%)
 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.06
  990,000.00 ฿
  1,890,000.00 ฿  (-48%)
 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.01
  980,000.00 ฿
  1,580,000.00 ฿  (-38%)

Colorful Day เสากลมกัลวาไนซ์ OD.114 mm.Galvanized Enhance Motor Skill

 • Colorfulday1840
  125,000.00 ฿
  250,000.00 ฿  (-50%)
 • Colorful Day1839
  115,000.00 ฿
  230,000.00 ฿  (-50%)
 • Colorful Day1837
  119,000.00 ฿
  230,000.00 ฿  (-48%)
 • Colorful Day1847
  119,000.00 ฿
  240,000.00 ฿  (-50%)

เครื่องเล่นสนามเกรด เอ.เสาอะลูมิเนียม 3นิ้ว 85mm. #HDPE PLAYGROUND UNIQUE CREATIONS

 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม Gozila
  0.00 ฿
 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม ROCKET-2
  0.00 ฿
 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม บ้านต้นไม้ Tree House 2
  0.00 ฿
 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม Terex
  0.00 ฿

เครื่องเล่นสนามPlayhouse

 • Playhouse_Homu-G80-401
  299,000.00 ฿
  650,000.00 ฿  (-54%)
 • Playhouse_Homu-G80-403
  189,000.00 ฿
  400,000.00 ฿  (-53%)
 • Playhouse_Homu G80-402
  179,000.00 ฿
  380,000.00 ฿  (-53%)
 • Playhouse_Homu-G80-404
  219,000.00 ฿
  450,000.00 ฿  (-51%)

เครื่องเล่นสนามเกรด เอ.เสาอลูมิเนียม 3 นิ้ว 85 mm.#HDPE playground

 • PunPun Dia 89 : สนามเด็กเล่น บ้านน้อยแสนสุข
  0.00 ฿
 • PunPun Dia 89 : สนามเด็กเล่น บ้านน้อยแสนสุข
  0.00 ฿
 • PunPun Dia 89 : สนามเด็กเล่น ปราสาท แสนสนุก
  0.00 ฿
 • PunPun Dia 89 : สนามเด็กเล่น หอประลองพลัง
  0.00 ฿

เครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก Preschool Playground Kids Age:3-6 yrs.

 • เครื่องเล่นสนามพัฒนาสมอง
  149,000.00 ฿
  305,000.00 ฿  (-51%)
 • บ่อเล่นทรายแสงตะวัน
  37,500.00 ฿
  80,000.00 ฿  (-53%)
 • โต๊ะเล่นน้ำ
  19,000.00 ฿
  40,000.00 ฿  (-53%)
 • อุโมงค์ลอดพร้อมฝึกปีนป่ายรอบด้าน
  37,500.00 ฿
  80,000.00 ฿  (-53%)

เครื่องเล่นสนามเกรดเอ. เสาเหลี่ยมมน 8x8mm. #Happy Play Land

 • HAPPY-S2122
  49,000.00 ฿
  100,000.00 ฿  (-51%)
 • HAPPY-1825
  42,000.00 ฿
  85,000.00 ฿  (-51%)
 • HAPPY-2121
  59,000.00 ฿
  120,000.00 ฿  (-51%)
 • HAPPY-S2120
  55,000.00 ฿
  110,000.00 ฿  (-50%)

เครื่องเล่นสนามชุด LemonTreeเสาหลักGalvanized 75*75/80*80cm.

 • ขายดี
  lemontree04 บ้านกระดานลื่นสีเขียวแสนสนุก
  95,000.00 ฿
  200,000.00 ฿  (-53%)
 • ใหม่ล่าสุด
  lemontree06 บ้านกระดานลื่นสีเขียวแสนสนุก
  159,000.00 ฿
  350,000.00 ฿  (-55%)
 • ขายดี
  lemontree05 บ้านกระดานลื่นสีเขียวแสนสนุก
  89,000.00 ฿
  190,000.00 ฿  (-53%)
 • ใหม่ล่าสุด
  lemon tree01 บ้านกระดานลื่นสีเขียวแสนสนุก
  99,000.00 ฿
  190,000.00 ฿  (-48%)
Visitors: 581,369