เครื่องเล่นสนามปันปัน #Pun Pun ออกแบบเครื่องเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

สนามเด็กเล่น ปัน ปัน #Brain Base Learning Playground #เครื่องเล่นสนามพัฒนาสมอง สร้างสรรค์และออกแบบ ภายใต้แนวความคิด Brain Base Learning [BBL]*ประกอบด้วยเครื่องเล่น หลากหลายชนิด  ช่วยให้สมองสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดวงจรสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก และทักษะที่ซับซ้อนได้แก่หลักภาษาและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ผลพลอยได้จากการได้เล่นเครื่องเล่นสนามนี้ร่างกายแข็งแรง โดยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ทำให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วย อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีพัฒนาการสมดุล เด็กไม่เข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าปกติ ดังที่ปรากฎในปัจจุบันพัฒนาการด้านอารมณ์ จิดใจดีขึ้นอย่างชัดเจน เนืองจากสมองได้ผลิตสารเคมีกระตุ้นสมองทำให้เกิดแรงจูงใจ (motivation)  สมาธิ (attention)ดีขึ้น เด็กสงบลงมีความพร้อมในการเรียนรู้สูงขึ้น

เมื่อเด็กเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เด็กเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกเพียงพอส่งผลให้สมองจัดระบบข้อมูล ที่ได้รับมาระหว่างวันให้เกิดความจำระยะยาวระหว่างการนอนหลับ ข้อมูล *เรื่องสนามเด็กเล่นตามแนวคิด BBL ขอขอบคุณ อ.พรพิไล เลิศวิชาผอ.ณรงค์ชัย จินาวงค์ สำหรับข้อมูล สนามเด็กเล่น BBL

เครื่องเล่นสนามเกรดเอ.เสากัลวาไนซ์-อะลูมิเนียม114mm.#Brain Base Learning Playground

 • PunPunBBL : 1142021-02
  99,000.00 ฿
  195,000.00 ฿  (-49%)
 • ขายดี
  PunPunBBL : 1142021-10
  169,000.00 ฿
  320,000.00 ฿  (-47%)
 • PunPunBBL : 1142021-04
  75,000.00 ฿
  140,000.00 ฿  (-46%)
 • PunPunBBL : 1142021-09
  145,000.00 ฿
  270,000.00 ฿  (-46%)

เครื่องเล่นสนามปันปัน Earth Tone Serie เสากัลวาไนซ์-อะลูมิเนียม114mm

 • BBL-Playground Green114GM07
  85,000.00 ฿
  165,000.00 ฿  (-48%)
 • BBL-Playground Green114GM04
  75,000.00 ฿
  140,000.00 ฿  (-46%)
 • BBL-Playground Green114GM02
  99,000.00 ฿
  195,000.00 ฿  (-49%)
 • BBL-Playground Green114GM10
  169,000.00 ฿
  320,000.00 ฿  (-47%)

เครื่องเล่นสนามเกรด เอ.เสาอลูมิเนียม 89mm. #HDPE PLAYGROUND UNIQUE CREATIONS

 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม Gozila
  0.00 ฿
 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม ROCKET-2
  0.00 ฿
 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม บ้านต้นไม้ Tree House 2
  0.00 ฿
 • HDPE Playground : เครื่องเล่นสนาม Terex
  0.00 ฿

เครื่องเล่นสนามเกรด เอ. เสาเหลี่ยมมน 8x8mm. ชุด LEMON TREE

 • ขายดี
  หอคอยอุโมงค์ปีนป่ายเชือก-LG00
  99,000.00 ฿
  190,000.00 ฿  (-48%)
 • ใหม่ล่าสุด
  สนามเด็กเล่นรวมสไลด์เดอร์อุโมงค์ใส-S1807
  129,000.00 ฿
  240,000.00 ฿  (-46%)
 • ขายดี
  หอคอยสไลเดอร์ท้าพลัง-S1802
  89,000.00 ฿
  180,000.00 ฿  (-51%)
 • ขายดี
  สนามเด็กเล่นสไลด์เดอร์อุโมงค์ลอดแสนสนุก-S1806
  89,000.00 ฿
  180,000.00 ฿  (-51%)

เครื่องเล่นสนามชุดเรือและแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.04
  550,000.00 ฿
 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.07
  3,900,000.00 ฿
 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.06
  990,000.00 ฿
 • PunPunDesign : BoatPlayground NO.01
  980,000.00 ฿

เครื่องเล่นสนามเกรด เอ.เสาอลูมิเนียม 89 mm.#HDPE playground

 • ชุดสวนดอกไม้01
  139,000.00 ฿
  280,000.00 ฿  (-50%)
 • ชุดสวนดอกไม้02
  119,000.00 ฿
  250,000.00 ฿  (-52%)
 • ชุดสวนดอกไม้03
  89,000.00 ฿
  180,000.00 ฿  (-51%)
 • ชุดสวนดอกไม้04
  129,000.00 ฿
  260,000.00 ฿  (-50%)

เครื่องเล่นสนามเกรดเอ. เสาเหลี่ยมมน 8x8mm. #Happy Play Land

 • HAPPY-S2122
  49,000.00 ฿
  100,000.00 ฿  (-51%)
 • HAPPY-1825
  42,000.00 ฿
  85,000.00 ฿  (-51%)
 • HAPPY-2121
  59,000.00 ฿
  120,000.00 ฿  (-51%)
 • HAPPY-S2120
  55,000.00 ฿
  110,000.00 ฿  (-50%)

Colorful Day 114 mm.Galvanized

 • Ship
  550,000.00 ฿
  1,100,000.00 ฿  (-50%)
 • Pirat Ship
  490,000.00 ฿
  980,000.00 ฿  (-50%)
 • Colorfulday1840
  115,000.00 ฿
  230,000.00 ฿  (-50%)
 • Colorful Day1839
  100,000.00 ฿
  200,000.00 ฿  (-50%)
Visitors: 384,202