PunPun Dia 89 : สนามเด็กเล่น ปราสาท แสนสนุก

SKU : CTR3102

สนามเด็กเล่น ปราสาทแสนสนุก

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กในวัยเรียน

ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 4.30 เมตร ความยาว 5.45 เมตร ความสูง 3.50 เมตร

คุณลักษณะ

1.เสา โครงสร้างหลักทำจาก อะลูมิเนียมท่อกลม เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก มีฝาครอบหัวเสา

กันนำ้เข้าฯ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป รวมเสาจำนวน 16 ต้น

2.แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม จตุรัส ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 90 ซม. หนา 6.5 ซม. สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง

แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี

น้ำไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 5 ชุด

3.หลังคาบ้าน ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ตัดฉลุลวดลาย

หลังคาบ้านแบบต่างกัน สไตล์ตะวันตก มีไก่ขัน และ ปล่องไฟ สีสันสดใสสวยงาม มี ขนาด กว้าง 104 ซม. ยาว 112 ซม. สูง 70 ซม. จำนวน 2 ชุด

4.บันไดทางขึ้น สำหรับความสูง 80 ซม.ซม.ขึ้นบันไดทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก 

ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 10 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 58 ซม. ยาว 98 ซม. สูง 23 ซม. จำนวน 1 ชุด

5.อุโมงค์สไลเดอร์ ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น

ประมาณ 80 ซม. ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. ต่อกันเป็นอุโมงค์สไลเดอร์ยาว 280 ซม. จำนวน 2 ชุด

6.ท่อคลานเชื่อมฐาน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น

 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. ต่อกันเป็นอุโมงค์สไลเดอร์ กว้าง 93 ซม. ยาว 98 ซม. สูง 115 ซม. จำนวน 1 ชุด

7.กระดานลืน รางคู่ ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard

เนื้อหนา 10 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 29 ซม. ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น 80 ซม. จำนวน 1 ชุด

8.ผนังกันตก เกมส์ สร้างสรรค์ ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ตัดฉลุลวดลายของเกมส์ แตกต่างกัน ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก

 ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 95 ซม. หนา 3 ซม. จำนวน 6 ชุด

9.สะพานโค้งแสนสุข เชื่อมฐาน ทำจากพลาสติก HDPE SHEET เนื้อหนา ตัดฉลุลวดลายท้องทะเล ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก 

ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 165 ซม. สูง 110 ซม. จำนวน 1 ชุด

10.แผงกั้นระหว่างชั้น ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 115 ซม. หนา 5 ซม. จำนวน 1 ชุด

11.นก ประดับหัวเสา ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ขนาด กว้าง 12 ซม. ยาว 55 ซม. สูง 40 ซม. จำนวน 3 ชุด

12.ผนังมือจับ ทางขึ้นบันได ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 19 ซม. สูง 76 ซม.จำนวน 2 ชุด

13.ทางออกสไลเดอร์คู่ ทำจากพลาสติก HDPE SHEET เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก

 ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 60 ซม. หนา 80 ซม. จำนวน 1 ชุด

14.ปีนป่ายซิกแซก ทำจากเหล็กท่อกลม อบสีฝุ่น ที่ความร้อน 200-250 องศาเซลเซียส ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง   ซม. จำนวน 1 ชุด

15.ฐานเสากลม ทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14.5 ซม. จำนวน ไม่น้อยกว่า 16 ชุด

ต้องการพูดคุยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

LINE : @punpunplayground

Tel : 085-214-0006,092-252-0219,093-005-8329

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 113,075