PunPun Dia 89 : สนามเด็กเล่น หอประลองพลัง

SKU : CTR3302

หอประลองพลัง Bubble Tower

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กในวัยเรียน

ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาว 7.30 เมตร


คุณลักษณะ

1.เสาโครงสร้างหลักทำจาก อะลูมิเนียมท่อกลม เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก มีฝาครอบหัวเสา กันนำ้เข้าฯ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป จำนวน 16 ต้น

2.แผ่นพื้นสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดกว้างยาว 90 ซม. หนา 6.5 ซม. สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง

แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 3 ชุด

3.แผ่นพื้นสามเหลี่ยม ขนาด กว้าง 76 ยาว 80 ซม. หนา 6.5 ซม.

สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง

แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LLDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 2 ชุด

4.ผนังทางออก สำหรับแผ่นพื้นสูง 40 ซม.ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 105 ซม.จำนวน 1 ชุด

5.มือจับกันตก ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 20 ซม. สูง 76 ซม.

6.ทางออกสไลเดอร์ ทำจากพลาสติก HDPE SHEET เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 87 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 2 ชุด

7.หลังคาบับเบิ้ล ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 10 มิลลิเมตร ตัดฉลุลวดลาย ฟองอากาศ ทรงกลม บนหลังคา ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 80 ซม. จำนวน 2 ชุด

8.บันไดทางขึ้น สำหรับความสูง 80 ซม.ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 10 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 53 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 80 ซม. จำนวน 1 ชุด

9.กระดานลืน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด กว้าง 53 ซม. ยาว 145 ซม. ขอบสูง 26 ซม. จำนวน 1 ชุด

10.กระดานลืน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด กว้าง 64 ซม. ยาว 200 ซม. ขอบสูง 58 ซม. ติดตั้งที่ความสูงของฐาน ระดับ 1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด

11.อุโมงค์สไลเดอร์ ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น ประมาณ 120 ซม. ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. เมื่อนำมาประกอบเป็นสไลเดอร์แล้ว ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

12.บาร์โหน เหนือศรีษะ ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 198 ซม. ขอบสูง 17 ซม. จำนวน 1 ชุด

13.บาร์โหนแนวตั้ง แบบปริงกลม ทำจากเหล็กท่อกลมเนื้อหนา ดัดเป็นวงกลม คล้ายสปริง อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด

14.ท่อคลานเชื่อมฐานทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. นำมาต่อประกอบไม่น้อยกว่า 3 ท่อน เมื่อประกอบกันแล้วความยาวไม่น้อยกว่า 185 ซม. จำนวน 1 ชุด

15.ผนังกันตก Tic Tac Toe ทำจากพลาสติก HDPE SHEET เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร และ พลาสติก LMDPE โพลีเอทธีลีน ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 1 ชุด

16.ผนังกันตก เกมส์ สร้างสรรค์ Maze Panel.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ตัดฉลุลวดลายของเกมส์ ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 1 ชุด

17.ผนังกันตก ลายรูปรั้วซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ตัดฉลุลวดลายรั้ว ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 1 ชุด

18.ผนังกันตก ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ตัดฉลุลวดลา ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 1 ชุด

19.ฐานเสากลม ทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14.5 ซม. จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ชุด

ต้องการพูดคุยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

LINE : @punpunplayground

Tel : 085-214-0006,092-252-0219,093-005-8329

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 113,070