PunPun Dia 89 : สนามเด็กเล่นปราสาทเจ้าชายน้อย

SKU : 18HPG05

ปราสาทเจ้าชายน้อย

เครื่องเล่นสนามเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี

ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว มีขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 4.30 เมตร ความยาว 7.20 เมตร สูง 3.60 เมตร


คุณลักษณะ

1.เสาโครงสร้างหลักทำจาก อะลูมิเนียมท่อกลม เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก มีฝาครอบหัวเสา กันนำ้เข้าฯ ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป จำนวน 15 ต้น

2.แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม จตุรัส ขนาดกว้างยาว 90 ซม. หนา 6.5 ซม. สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง

แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 3 ชุด

3.แผ่นพื้นสามเหลี่ยม ขนาด กว้าง 76 ยาว 80 ซม. หนา 6.5 ซม.

สำหรับเป็นฐานเครื่องเล่นทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยง

แม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LLDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ลดการซีจางจากแสงอาทิตย์ มีลักษณะกันลื่น และระบายนำ้ได้ดี นำ้ไม่ท่วมขังในฐาน จำนวน 1 ชุด

4.ผนังทางออก สำหรับแผ่นพื้นสูง 40 ซม.ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 105 ซม.

จำนวน 1 ชุด

5.มือจับกันตก ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 20 ซม. สูง 76 ซม.

6.ทางขึ้นปีนป่ายหน้าผาโค้ง ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 58 ซม. ยาว 87 ซม. สูง 80 ซม.

7.หลังคาปราสาท ทรงปิระมิด ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 5-10 มิลลิเมตร ตัดฉลุลวดลาย มงกุฎ บนหลังคา ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 98 ซม. จำนวน 1 ชุด

8.กระดานลืน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding ผนังสองชั้นรับแรงกระแทก พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด กว้าง 53 ซม. ยาว 145 ซม. ขอบสูง 26 ซม. จำนวน 1 ชุด

9.อุโมงค์สไลเดอร์ ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น ประมาณ 120 ซม. ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. เมื่อนำมาประกอบเป็นสไลเดอร์แล้ว ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

10.บาร์โหน เหนือศรีษะ ทำจากพลาสติก HDPE เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 198 ซม. ขอบสูง 17 ซม. จำนวน 1 ชุด

11.บาร์โหนตัวลงเสานักผจญเพลิง พร้อมฐานจานบิน ทำจากเหล็กท่อกลมเนื้อหนา อบสีฝุ่น POWDER COATED สีที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเด็ก จานบิน ทำจากพลาสติก โพลี่เอทธีลีน ผนังสองชั้น จำนวน 1 ชุด

12.ท่อคลานต่างระดับเชื่อมฐาน ทำจากพลาสติกขึ้นรูปด้วยวิธีการเหวี่ยงแม่พิมพ์ rotational molding พลาสติกที่ใช้ผลิตชนิด LMDPE โพลีเอทธีลีน ผสมสารป้องกัน ยูวี กันแสงแดด ขนาด ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 ซม. ติดตั้งเพื่อเชื่อมฐานต่างระดับกัน เมื่อประกอบกันแล้วีความยาวไม่น้อยกว่า 130 ซม. จำนวน 1 ชุด

13.สะพานเชื่อมต่างระดับ พร้อมชุดบันได ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เนื้อหนา 11 มิลลิเมตร ตัดฉลุลวดลาย มงกุฎ ทั้งสองด้าน ส่วนขั้นบันได ฉลุลวดลายกันลื่น ขนาดรวม กว้าง 80 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 78 ซม. จำนวน 1 ชุด

14.ผนังกันตก เทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard เจาะฉลุลวดลายรั้วปราสาท ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 92 ซม. จำนวน 2 ชุด

15.ธง หัวเสา ซม.ทำจากพลาสติก HDPE SHEET ผนัง3 ชั้น ผสมสารป้องกันรังสี ยูวี ระดับ 8 ขึ้นไป สีปลอดสารพิษ พลาสติกปลอดภัยสำหรับเด็ก ได้รับมาตรฐาน ASTM Standard ขนาด กว้าง 40 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 1 ชุด

16.ฐานเสากลม ทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เนื้อหนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14.5 ซม. จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ชุด


ต้องการพูดคุยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

LINE : @punpunplayground

Tel : 085-214-0006,092-252-0219,093-005-8329

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 113,060