เครื่องเล่นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อการพัฒนาสมองฯ

รหัสสินค้า : โรงเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มจธ.

เครื่องเล่นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อการพัฒนาสมองฯ ภายใต้แนวคิด Brain Base Learning Playground การออกแบบและคิดค้นการจัดวางดีไซน์เครื่องเล่นที่ทางบริษัท PunPun Playground & Toys ออกแบบให้กับโรงเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก มจธ. ใน Koncept : Early Childhood Activities ที่สร้างสรรค์และออกแบบ ภายใต้แนวความคิด Brain Base Learning [BBL] ตัวสนามเด็กเล่นนี้ ได้ออกแบบ ให้มีเครื่องเล่นหลายหลาย ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ประกอบด้วยเครื่องเล่น หลากหลายชนิด ช่วยให้สมองสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ และยังนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก กับทักษะที่ซับซ้อนจากเครื่องเล่น ได้แก่หลักภาษาและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ผลพลอยได้จากการได้เล่นเครื่องเล่นสนามนี้ ไม่ว่าจะเป็น

- เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย ช่วยการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

- ร่างกายแข็งแรง โดยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ทำให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วย

- พัฒนาการด้านสังคม (Social Development) เด็กได้เริ่มสร้างบุคลิกภาพของตนเองฯ

- มีพัฒนาการสมดุล สมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเรียน

- พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจดีขึ้นอย่างชัดเจน เนืองจากสมองได้ผลิตสารเคมีกระตุ้นสมองทำให้เกิดแรงจูงใจ (motivation) สมาธิ (attention)ดีขึ้นเด็กสงบลงมีความพร้อมในการเรียนรู้สูงขึ้น

เมื่อเด็กเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เด็กเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกเพียงพอส่งผลให้สมองจัดระบบข้อมูล ที่ได้รับมาระหว่างวันให้เกิดความจำระยะยาวระหว่างการนอนหลับ  เครื่องเล่นรวมชุดใหญ่ : ประกอบด้วย บ้านนกน้อย กระดานลื่น 2 แบบ แบบลื่นเดี่ยว และกระดานลื่นคู่ ผนังเกมส์ ฝึกทักษะ เสริมสร้างจินตนาการ บันไดทางขี้นยีราฟ ทางขึ้นแบบโหนตัว ฐานต่างระดับทรงตัว

และบาร์โหนตัว 

ประโยชน์การเล่น : การเล่นอย่างสร้างสรรค์ จะนำไปสู่การเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก สร้างทักษะการทรงตัว ฝึกกำลังแขนกำลังขา พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ กล้ามเนื้อมัดเล็ก เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง  และการพัฒนาการด้านสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาบุคคลิกภาพของเด็กต่อไปในอนาคต

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 302,877