สไลเดอร์เหล่าเด็กช่างฝัน

รหัสสินค้า : ผลงาน04

เครื่องเล่นรวมชุดใหญ่ : ประกอบด้วย บ้านนกน้อย กระดานลื่น 2 แบบ แบบลื่นเดี่ยว และกระดานลื่นคู่ ผนังเกมส์ ฝึกทักษะ เสริมสร้างจินตนาการ บันไดทางขี้นยีราฟ ทางขึ้นแบบโหนตัว ฐานต่างระดับทรงตัว

และบาร์โหนตัว 

ประโยชน์การเล่น : การเล่นอย่างสร้างสรรค์ จะนำไปสู่การเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก สร้างทักษะการทรงตัว ฝึกกำลังแขนกำลังขา พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ กล้ามเนื้อมัดเล็ก เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง  และการพัฒนาการด้านสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาบุคคลิกภาพของเด็กต่อไปในอนาคต

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 163,538