เครื่องเล่นเชือกปีนป่าย Rope Playgroundเครื่องเล่นเชือกปีนป่าย Rope PlaygroundRope Playground, Rope Play Climbing,ปีนป่ายเชือก,เครื่องเล่นปีนป่าย,เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งทำจากเชือก,สนามเล่นเชือก,Rope Net Playground,Net playground ,สนามเด็กเล่นตาข่ายเชือก

Rope Playground Climbing #เครื่องเล่นสนามเชือกปีนไต่ เป็นเครื่องเล่นสนามแนวใหม่ล่าสุด ที่ทำให้เด็กๆได้ออกมาเล่นนอกบ้าน ท้าทายความสามารถในการพัฒนาร่างกายให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัย เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่Gross Motor Skill Development เด็กๆ จะได้วิ่งเล่นเต็มที่ ได้ออกกำลังกาย ร่างการจะแข็งแรงปลอดโรคภัยไข้เจ็บ ได้แสงแดดของวิตามินดี ป้องกันการระบาดของไวรัส ทั้ง Covid19 เด็กๆ จะได้สร้างภูมิต้านทานโรุได้ดีเมื่อได้เล่นกลางแจ้งไม่ใช่วันๆอยู่แต่ในห้องเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ “สนามเด็กเล่น”นี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าใจโลก ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การแสดงออก การควบคุมทางอารมณ์ และพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับหมู่บ้านจัดสรร สวนสาธารณะ โรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาล  ลานกิจกรรม ฯลฯ แข็งแรงทนทานกว่าเครื่องเล่นที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนพลาสติกหรือตัวการ์ตูน (ที่มีหลังคาการ์ตูณหรือผนังมากเกินความจำเป็น )ซึ่งหากปรับชิ้นส่วนเหล่านั้นเป็นเครื่องเล่นเชือกมากขึ้น จะทำให้เด็กได้เล่นด้วยหลากหลายวิธีแตกต่างกัน คุณ สามารถมาร่วมสร้างสนามเด็กเล่นเหล่านี้ได้ ในบ้านของคุณ ในหมู่บ้าน ในชุมชน ฯลฯเพื่อเปิดโลกให้กับเด็กๆ วันนี้ !!โทรหาเรา...นักสร้างสนามเด็กเล่น ปัน ปัน (Pun Pu Playground Maker*)ให้คำปรึกษา ออกแบบ ฟรี ทั่วประเทศไทย ปัน ปัน สนามเด็กเล่นของคนไทย เพื่อคนไทย   " การเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กเนื่องจากการเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก.. " Gestwicki (1999) กล่าวว่า "การเล่นเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา"Bredekamp  Copple (1997) กล่าวถึง ประโยชน์ของการเล่นว่า การ เล่นช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าใจโลก ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การแสดงออก การควบคุมทางอารมณ์ และพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก. เมื่อการเล่นมีความสำคัญต่อเด็ก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นและการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเล่นของ เด็ก ทั้งในด้านพื้นที่ในการเล่น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ..

 

 

เครื่องเล่นปีนป่าย Activity Climbing Playground

 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นฐานปีนป่ายเชือกเล็ก
  165,000.00 ฿
  280,000.00 ฿  (-41%)
 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นฐานปีนป่ายเชือก
  230,000.00 ฿
  390,000.00 ฿  (-41%)
 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นสนามปีนป่ายเชือก
  264,000.00 ฿
  450,000.00 ฿  (-41%)
 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นสนามปีนป่ายเชือก
  148,000.00 ฿
  250,000.00 ฿  (-41%)

เครื่องเล่นปีนป่ายClimbing

 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นปีนป่ายเชือกงู 2
  899,000.00 ฿
  1,650,000.00 ฿  (-46%)
 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นปีนป่ายเชือก
  577,500.00 ฿
  1,050,000.00 ฿  (-45%)
 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นปีนป่ายเชือกปลาวาฬ
  990,000.00 ฿
  2,160,000.00 ฿  (-54%)
 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นสนามปีนป่ายเชือก
  390,000.00 ฿
  650,000.00 ฿  (-40%)
 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นสนามปีนป่ายเชือก
  144,000.00 ฿
  240,000.00 ฿  (-40%)
 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นสนามปีนป่ายเชือก
  55,000.00 ฿
  90,000.00 ฿  (-39%)
 • Pun-Pun Rope Play : เครื่องเล่นสนามปีนป่ายเชือก
  420,000.00 ฿
  700,000.00 ฿  (-40%)
 • Pun Pun Unique Playground : เครื่องเล่นสนามปีนป่ายเชือก 3
  522,500.00 ฿
  950,000.00 ฿  (-45%)
Visitors: 581,392