Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us
   
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ :  หน้าแรก / เครื่องเล่นสนามพัฒนาสมองBBL

    << หน้า 1 . / หน้า 2 >> .    รายการ เครื่องเล่นเพิ่มเติม สนามเด็กเล่นพัฒนาสมองฯ

เครื่องเล่นสนาม ปันปัน เรื่องเล่นสนามพัฒนา สมอง ผลิต ตามหลัก BRAIN BASE LEARNNING BBL. PLAYGROUND 

สนามเด็กเล่น BBL สนามเด็กเล่น ชุด Early Childhood Activities สร้างสรรค์และออกแบบ ภายใต้แนวความคิด Brain Base Learning [BBL]*
สนามเด็กเล่นนี้ ออกแบบ ให้มีเครื่องเล่นหลายหลาย สำหรับเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน เพื่อช่วยเตรียมความพร้อม.ให้กับเด็ก ๆ

bbl playgroundสนามเด็กเล่น BBL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนามเด็กเล่น ปัน ปัน ชุด POWER KIDS’ ACTIVITY
สร้างสรรค์และออกแบบ ภายใต้แนวความคิด Brain Base Learning [BBL]* ประกอบด้วยเครื่องเล่น หลากหลายชนิด ช่วยให้สมองสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดวงจรสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก และทักษะที่ซับซ้อน ได้แก่หลักภาษาและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ผลพลอยได้จากการได้เล่นเครื่องเล่นสนามนี้
-เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย ช่วยการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Development)และ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ( Fine Motor Development)
-ร่างกายแข็งแรง โดยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ทำให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วย
-อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
-พัฒนาการด้านสังคม (Social Development) เด็กได้เิริ่มสร้างบุคลิกภาพของตนเองฯ
-มีพัฒนาการสมดุล สมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเรียน
-พัฒนาการด้านอารมณ์ จิดใจดีขึ้นอย่างชัดเจน เนืองจากสมองได้ผลิตสารเคมีกระตุ้นสมอง
ทำให้เกิดแรงจูงใจ (motivation) สมาธิ (attention)ดีขึ้น เด็กสงบลงมีความพร้อมในการเรียนรู้สูงขึ้น
เมื่อเด็กเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เด็กเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกเพียงพอ
ส่งผลให้สมองจัดระบบข้อมูล ที่ได้รับมาระหว่างวันให้เกิดความจำระยะยาวระหว่างการนอนหลับ
*ข้อมูลอ้างอิง จาก เรื่องสนามเด็กเล่นตามแนวคิด BBL โดยอ.พรพิไล เลิศวิชา
และ ผอ.ณรงค์ชัย จินาวงค์

เครื่องเล่นรวมชุดใหญ่: ประกอบด้วย บ้านนกน้อย กระดานลื่น 2 แบบ แบบลื่นเดี่ยว และกระดานลื่นคู่ ผนังเกมส์
ฝึกทักษะ เสริมสร้างจินตนาการ บันไดทางขี้นยีราฟ ทางขึ้นแบบโหนตัว ฐานต่างระดับทรงตัว และบาร์โหนตัว
ประโยชน์การเล่น :การเล่นอย่างสร้างสรรค์ จะนำไปสู่การเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก สร้างทักษะการทรงตัว
ฝึกกำลังแขนกำลังขา พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ กล้ามเนื้อมัดเล็ก เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง
และการพัฒนาการด้านสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาบุุคคลิกภาพของเด็กต่อไปในอนาคต
ฐานวิ่งซิกแซก ล้อรถ ประกอบด้วย ล้อรถพลาสติก วางเรียงกันโดยเปิดช่องสำหรับ ทางวิ่ง ให้วิ่งแบบซิกแซก
ประโยชน์การเล่น : ควรฝึกฝนให้เด็กได้วิ่ง แบบ ซิกแซก เป็นประจำ ทั้งวิ่งไปและกลับ การวิ่งเช่นนี้ สมองของเด็กจะสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว
และเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดวงจรสมองที่มีประสิทธิภาพสูง
สำหรับนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยาก และทักษะที่ซับซ้อน ต่อไป
ฐานเดินทรงตัว ดอกไม้ต่างระดับ ประกอบด้วย ฐานยืนทรงตัวทำจากพลาสติกรูปดอกไม้ ติดตั้งเรียงกันต่างระดับ
ประโยชน์การเล่น : ควรให้เด็กได้ฝึกฝนการเดินทรงตัว เมื่อเด็กทรงตัวได้ เด็กจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาความสามารถในการแยกแยะ และการลำดับความสำคัญ
ฐานอุโมงค์หน้าผาสองด้านปีนไต่ ประกอบด้วย ท่อลอดอุโมงค์พลาสติก หน้าผาลาดเอียง ปุ่มหินเทียม และ หน้าผาลาดเอียงปีนป่ายเชือก
ประโยชน์การเล่น :ให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง และสร้างความท้าทายให้เด็กได้ มีความสนใจและตั้งใจทำให้สำเร็จ พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ กล้ามเนื้อมัดเล็ก
บ่อทรายเรือน้อย ประกอบด้วยทรายขาว ที่นั่งรอบ และกั้นทราย รูปทรงเรือใบ
ประโยชน์การเล่น : เสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้ให้กับเด็ก

Pun Pun Playground :  ผู้ผลิตเครื่องเล่นสนามฯ ครบวงจรโดยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ วิศวกร - นักออกแบบ ฯลฯ ออกแบบสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์ เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของเด็ก พิถีพิถัน เลือกสรรค์ วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตโดยยึดหลัก คุณภาพ และความปลอดภัย เครื่องเล่นสนาม ปัน ปัน ผลิตและออกแบบในระบบ โมดูลาร์ (Modular Playground System) ทันสมัย แข็งแรง ปลอดภัย  ติดตั้งง่าย คำนวณโครงสร้างฯ จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ Pun Pun  สร้างสรรค์รูปแบบเครื่องเล่นได้อย่างอิสระ ปรับได้ทุกทิศทาง มีแบบให้เลือกไม่จำกัด ตามความต้องการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ความสวยงาม และการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของเด็กๆ เหมาะกับสรีระของเด็ก การยึดจับ การทรงตัว ให้เด็กได้เล่นสนุกสนาน และมีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่าPun Pun ผลิตในประเทศไทย จากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐานของเล่นปลอดภัย มอก.685-2540 ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องเล่นหลัก ผลิตจากพลาสติก โพลีเอทธีลีน LLDPE ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา U.S. 21 CFR F.D.A. regulation Parts 177.1520 และผ่านการรับรอง มาตรฐาน จากสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 816-2556 และ ชิ้นส่วนเครื่องเล่นสนาม นำเข้าจากต่างประเทศฯผ่านมาตรฐาน ความปลอดภัยสหภาพยุโรป BS EN1176-1:1998

มาตรฐานโครงสร้างเครื่องเล่นสนาม จากกดงงาน ปัน ปัน เสาหลักโครงสร้างหลักมีให้เลือกทั้งเสาท่อกลม และเสาอลูมิเนียมขนาด นิ้ว ครึ่ง เนื้อหนา 3 มมใอบสีฝุ่น POWDER COATED ที่อุณหภูมิ 200-250 องศา สีที่ใช้เป็นสีที่ผ่านการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับเด็กไม่มีสารปนเปื้อนหรือโลหะหนักที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กเมื่อสัมผัสหรือสูดดม ตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป (EN-71 PART 3) และมาตรฐานความปลอดภัยอเมริกา (U.S. ASTM F963-08) มีความทนทานต่อการขูดขีด ทนแดดทนฝน ไม่หลุดลอกง่าย ผสมสารป้องกัน UV ลดการซีดจางจากแสงอาทิตย์แผ่นพื้นเครื่องเล่น มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ

1.แบบผลิตจากพลาสติกหล่อขึ้นรูป โพลีเอทธีลีน (LLDPE)ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี  ทนต่ออุณหภูมิสูง และป้องกันรังสียูวี ผลิตด้วยระบบ Rotational Molding เป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้น ไม่มีปัญหาเรื่องพลาสติกแตกร้าว มีขนาดและความหนาเพื่อสามารถรองรับน้ำหนักตัวเด็กได้อย่างดี อีกทั้งยังออกแบบลบเหลี่ยมมุมให้โค้งมน  ปลอดภัย อายุการใช้งานยาวนาน

2.แบบเหล็กแผ่นเจาะรู  ผลิตจากแผ่นโลหะเจาะรู ที่มีความหนาพิเศษ 3-4 mm.เป็นชิ้นเดียวตลอดทั้งแผ่น พับมุมมนเก็บขอบสองชั้น  ชุบเคลือบกันสนิมอย่างดี ชุบยางนิ่ม Extra tough hot-dipped Vinyl Coated ให้หนาและนุ่มป้องกันกระแทก และการลื่นไถล ปลอดภัยสำหรับเด็ก และยังมีชนิดอบสีฝุ่น POWDER COATED  ราคาประหยัดให้เลือก

 3.แบบผลิตจากพลาสติกแผ่นเรียบ PE. Board ที่มีความหนา 15 มิลลิเมตร แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี สามารถออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายได้ตามจินตนาการ คุณสมบัติกันลื่น ลดแรงเสียดทาง เพิ่มทางเลือกของงานสร้างสรรค์เครื่องเล่นสนามแนวใหม่

อุปกรณ์ น็อต สกรู แหวน เป็นสเตนเลส มั่นใจว่าปลอดสนิม น็อตที่ใช้ เป็นน็อต กันคลายปลายมน มั่นใจในความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็ก นอกจากนี้ ยังมีเก็บปลายน็อตด้วยฝาปิดพลาสติกเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน็อตโดยตรง  อุปกรณ์ แครมป์ ล็อครัดเสา และคลิป ล็อค ฐานรองเสา ผลิตจาก อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ทั้งชิ้นปลอดสนิม และมีน้ำหนักเบาเหนียว สลักต่างๆ อยู่ด้านในเก็บปลายทั้งหมดประกอบชิ้นส่วนเครื่องเล่น ถอดออกได้ ซ่อมบำรุงง่าย  ทำให้ง่ายแก่การเคลื่อนย้าย ถอดออกประกอบใหม่หรือเพิ่มชิ้นส่วนในระบบโมดูลาร์

ปันปัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รูปแบบของเครื่องเล่นสนามที่เราออกแบบมานี้ จะป็นที่ถูกใจท่านและได้มีโอกาสรับใช้ท่านในระยะเวลาอันใกล้นี้
ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายขาย ปันปัน
บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
เลขที่ 189/2 หมู่ที่ 1 ถ.ทวีวัฒนา(ใกล้สนามหลวง 2) แขวง-เขต ทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170 โทร. 02-8891688 .02-8891699 , 085-2140006 081-8482413 ,  แฟกซ์ 02-4411850
Www.punpunplayground.com  line: @punpunplayground
Email: sales@punpunplayground.com , sales@punpuntoy.com,wanida@punpuntoy.com
 


 
 


 

 
   Home  |     About Us  |     Products  |     Pun pun Gallery  |     Promotions  |     Project design  |     Contact Us

Copyright © PUN PUN PLAYGROUND AND TOYS Co.,LTD. บริษัท ปัน ปัน เพลย์กราวด์ แอนด์ ทอยส์ จำกัด
189/2 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8891688 , 02-8891699 Fax. 02-4411850